Tärkeää tietoa rakentajille

Tälle sivulle olemme koonneet tärkeää tietoa rakentajalle koskien rakennusten tiiviyttä ja tiiveysmittauksen tärkeyttä.

Haluatko tietää lisää?

Mittauksilla säästöjä

Rakennusmääräykset ja materiaalit ja uudistuvat koko ajan, siksi myös rakennustapoja on muutettava. Tiiviin ja terveen talon rakentaminen ei tuo lisäkustannuksia kun onnistuu kerralla, jolloin mittauksista ja suunnittelusta aiheutuneet kustannukset säästyvät moninkertaisesti. Rakennusten tiiviysasiantuntijaan kannattaa ottaa yhteyttä jo rakennuksen perustusvaiheessa, jolloin rakennus voidaan toteuttaa tiiviiksi jokaisesta liittymästä ja läpiviennistä.

 

Asumismukavuus paranee

Asumismukavuus tiiviissä, vedottomassa rakennuksessa on heti havaittavissa oleva asia. Mutta mahdolliset rakennusfysiikalliset ongelmat (esim. ilmavirtojen tuomat kosteusrasitukset rakenteissa, ilman epäpuhtaudet yms.) tulevat esiin vasta vuosien kuluttua rakentamisesta. Näitä ongelmia voidaan minimoida hyvällä rakennustavalla ja varmistamalla tulos tiiveysmittauksella ja vuotokohtien paikannuksilla.

Kosteusteknisen turvallisuuden, hyvän sisäilmaston ja energiatehokkuuden kannalta tulisi rakennusvaipan ilmanvuotoluku q50 olla enintään 1 m3/h /m2 50Pa:n paine-erolla (RakMk D3)

Miksi rakennus kannattaa tehdä tiiviiksi?

Rakennuksen kosteusteknisen toiminnan varmistaminen

Siirryttäessä entistä paremmin eristäviin vaipparakenteisiin tulee hallitsemattoman vuotoilman kulkeutuminen rakenteen sisään estää, jotta vältytään rakenteiden kosteus- ja homevaurioriskeiltä.

 

Energiakulutuksen pienentäminen:

Esimerkiksi pientaloissa laskennallinen kokonaisenergiankulutuksen lisäys on 4-7% jokaista q50-luvun kokonaisyksikön lisäystä kohti.

 

Hyvän asumisviihtyvyyden saavuttaminen:

Hyvä ilmanpitävyys parantaa sisäilman laatua, koska vedontunne vähenee ja mahdollisten homeiden, epäpuhtauksien ja haitallisten aineiden kulkeutuminen talon rakenteista, maaperästä ja ulkoilmasta sisäilmaan vähenee.

Energialuokituksen laskeminen:

Rakennuksen ilmavuotoluku tarvitaan lähtötietona lämmöntarpeen laskennassa. Erinomainen arvo pientalossa on alle 1,0 1/h, normaali < 4,0 1/h ja heikko >4 l/h
Rakennusmääräyskokoelman määräys (RakMk) D3 2.3.2

Tiiviysmittauksen yksikkönä 1.7.2012 eteenpäin käytetään q50-lukua. RakMk:n määräys q50-luvulle on 4,0. Tätä pienempi arvo on osoitettava mittauksella.

Ramest Oy

Marjomäentie 293, 71840 Kuuslahti

Ramest Oy

Ramest Oy

Lämpökuvaukset sekä ilmatiiveys­mittaukset ammattitaidolla!