Kuntotutkimus

Kuntotutkimuksessa selvitetään rakenteiden kuntoa ja toteutustapaa. Kuntotutkimukset antavat tietoa tutkittavien rakenteiden kunnosta sekä lähtötiedot mahdollisille korjauksille. Kuntotutkimus voi olla osa rakennuksen perushuoltoa tai korjausta edeltävää lähtötietojen keräämistä. Kuntotutkimuksia voivat olla esimerkiksi kosteus- ja lämpötekninen tai betonijulkisivun kuntotutkimus.

Tutkimukset aloitetaan aina tutustumalla kohteen olemassa oleviin dokumentteihin, kuten rakennusaikaisiin piirustuksiin sekä mahdollisesti aikaisemmin suoritettuihin selvityksiin. Rakenteiden toteutusta ja kuntoa arvioidaan kuntotutkimusmenetelmin, joita ovat mm. rakenneavaukset, rakenteiden olosuhdemittaukset sekä rakennusmateriaalinäytteet.

Tuloksien perusteella voidaan arvioida tutkitun kohteen kuntoa rakenneosittain. Tutkimuksista kirjoitetaan tutkimusselostus jossa annetaan periaatteelliset ratkaisut todettujen vaurioiden poistamiseen sekä uusien rakenteiden suunnitteluun.

Kuntotutkimus voi pitää sisällään mm.

  • Rakenneavaukset ja –selvitykset
  • Kosteusmittaukset:
  • Lämpökuvaukset
  • Tiiveysmittaukset
  • Mikrobinäytteet
  • Vaurioiden laajuudet ja syyt
  • Korjaustapaehdotukset

Tarvitsetko kuntotutkimuksen?

Ramest Oy

Marjomäentie 293, 71840 Kuuslahti

Ramest Oy

Ramest Oy

Lämpökuvaukset sekä ilmatiiveys­mittaukset ammattitaidolla!