Kuntotarkastus

Kuntotarkastus tehdään rakenteita rikkomattomilla menetelmillä, aistinvaraisesti, ja pintakosteudenilmaisimella. Kuntotarkastus suoritetaan soveltaen KH-korttia 90-00394 (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä), sekä lisäksi Asumisterveysasetusta (545/2015), jota sovelletaan myös terveydensuojelulain (763/1994) nojalla tehtävään asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan.

Tarkastuksessa tarkoitus on selvittää kohteessa olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat asumisterveyteen ja -viihtyvyyteen, sekä mahdollisiin korjauksiin, joilla kohteesta saadaan terveellinen ja turvallinen

Tarkastuksessa havaittuja poikkeamia voidaan tarkastaa tarkemmin lisätutkimuksilla esim. rakenneavauksella. Lisätutkimukset sovitaan aina erikseen tilaajan kanssa tapauskohtaisesti.

Tarvitsetko kuntotarkastuksen?

Ramest Oy

Marjomäentie 293, 71840 Kuuslahti

Ramest Oy

Ramest Oy

Lämpökuvaukset sekä ilmatiiveys­mittaukset ammattitaidolla!